Sieć szkół Innova jako przykład innowacji w edukacji – case study

Jakie wynieść korzyści z pandemii? Obserwować i wyciągać wnioski. Część zachowań i nabytych teraz umiejętności może być niezłą podstawą do innowacji.