Dlaczego wielozadaniowość jest szkodliwa?

Wielozadaniowość jest często postrzegana jako cecha pożądana, szczególnie w dzisiejszym dynamicznym świecie. Jednakże, dla wielu kobiet wielozadaniowość może stać się pułapką, która wpływa na ich dobrostan i sukces. W kontekście społecznym i kulturowym, kobiety często są zobowiązane do równoczesnego prowadzenia różnych ról i zadań, takich jak praca zawodowa, opieka nad rodziną, obowiązki domowe oraz angażowanie się w społeczność.